fredag 13 september 2013

Hur går uppstarten för dialogmöjlighet med trafikkontoret, Per Ankersjö?

Idag kan man felanmäla till trafikkontoret i Stockholm, men organisation för dialog saknas. Räcker det inte med att kunna felanmäla?


Uppdatering 131002 Svar från Per Ankersjö

tjänstemännen har året på sig att ta fram strategin. Omorganisation av TK har jag aldrig sagt.


Det smarta med dialog är att staden snabbare och till lägre kostnad hittar rätt lösningar för cykelinfrastruktur. Med intern utredning och kanske med konsulthjälp hittas idag lösningar som kanske inte alls fungerar i praktiken när det gäller cykelinfrastruktur. Det kostar utvecklingspengar och byggpengar. Det kanske tar 1-2 år, och sen när det är färdigbyggt och provas i verkligheten av cyklande trafikanter kanske det visar sig vara fel metod. Pengarna är kastade i sjön.
Det är alltså smartare att i dialog med trafikanterna arbeta fram ny infrastruktur för cykel. Ingen raketforskning men trafikkontoret saknade i april 2013 organisation för dialog med trafikanterna.

Per Ankersjö flaggade 130429 för att ta tag i arbetet att omorganisare trafikkontoret så att verksamheten ska börja arbeta med trafikantdialog.

Jag undrar hur det går med den omorganisationen?
En ny felanmälnings-app utlovades också, och har trafikantdialog varit grund för det utvecklingsarbetet?

Svar till Per Ankersjö 131002

  1. tack för svar. Men hur ska tjänstemännen veta hur trafikanterna vill ha det utan trafikantdialog? För nya dialogstrategin?
  2. måste TK ta fram speciell strategi för att svara på mail? Det kanske behövs mer personal?



Så här gick twitterdiskussionen april 2013:


Har skickat en notis om ert dialog-behov till ansvariga




  1. Ineffektiv omväg via stadsledningskontoret för dialog m trafikkontoret?
  2. Dialog med staden. Cykling ska lyftas. TK förstås inkluderade.
  3. Varför inte effektiv dialog direkt mellan trafikant och trafikkontoret?
  4. Sådan dialog kommer också finnas, t ex genom ny app för anmälan av fel mm.
  5. Felanmälan är inte dialog. Dialog förutsättning för effektiv förbättring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar