söndag 10 februari 2013

Har Hässelby sänkt ambitionen i plogningen?

Hittills denna vinter har snöröjningen av cykelbanor i Hässelby skett föredömligt snabbt. Oftast på natten efter snöfall.
Jag tycker mig ana en förändring. Stomleder som cykelbanan längs Lövstavägen har plogats skapligt snabbt, men de mindre lokala cykelbanorna har nu legat oplogade i snart två dygn. Hoppas det bara är ett tillfälligt tapp.

1 kommentar: