lördag 29 december 2012

Cykelfrämjandet och If's utspel om snöröjning i huvudsak bra

Cykelfrämjandet och försäkringsbolaget IF har gått ut med ett pressmeddelande om att prioritera snöröjning av cykelbanor. Väldigt bra, men det finns nackdelar med att blanda ihop trafiksäkerhet med framkomlighet och trafikflöde.
Läs här:
pressmeddelandetIf-bloggen, Cyklistbloggen, GP, Helsingborgs Dagblad, UNT, Sveriges Radio,
Tack till Cyklistbloggen för nyheten och länkar.

Det finns problem med att blanda ihop trafiksäkerhet med trafikflöde. Samma argumentation återfinns ofta kring motorburna trafikanter "de farliga vägarna" när det egentligen handlar om farliga trafikanter. Det är även liknande fenomen som i twitterkampanjen "#ingen bakom ratten".

Det är också viktigt att snöröjningen sker på rätt sätt, ibland kan det vara nyplogat men ändå i princip ofarbart. Mixade cykelbanor/gångbanor är ett stort problem för vintercykling. Fotsteg ger en kullerstensprofil på cykelbanan.


Skillnaden mellan trafikflöde och trafiksäkerhet.
När det är snöröjt på rätt sätt ökar framkomligheten och ett högre trafikflöde tillåts. När det är snöröjt på fel sätt eller inte alls minskar framkomligheten och trafikflödet sänks.
Inga konstigheter.

Men varför är det olyckligt att skriva att det är farligt att cykla när det är halt?
1. Det är olyckligt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, det ger en signal till trafikanten att den inte har ett eget ansvar att anpassa körningen efter väglag och trafiksituation.
2. Trafiklagen är skriven så att ansvaret ligger på trafikanten att anpassa körningen efter väglag och trafiksituation.
3. Det riskerar att fördumma läsaren, det förutsätts nästan att trafikanten inte förstår att det är halt i vinterväglag. I verkligheten har människan specifika egenskaper att förutse risker och anpassa sina handlingar efter det.
4. Rikspolisstyrelsen backar upp, trafikanten ska anpassa körningen efter väglag. Räddningstjänsten anser att olyckor ofta beror på trafikantens otillräckliga säkerhetsmarginaler. Forskning vid VTI visar att nästan alla trafikolyckor/trafikbrott beror på medvetna felhandlingar.
Läs mer här.
och här

[Edit: Självklart ska infrastruktur även i fortsättningen byggas "förlåtande", för att minska personskador när trafikanten haft otillräckliga säkerhetsmarginaler.]


Självklart ska cykelbanor snöröjas tillräckligt snabbt, ofta och på rätt sätt, ner till asfalten. Det ökar trafikflödet, du kan cykla med acceptabel hastighet och det lockar till cykling året runt. Men det kommer alltid att vara mer eller mindre halt på vintern och då krävs vinterdäck och anpassad körning. Det kommer alltid att kunna snöa och bli ishalka lite här och där även om plogbilen kör skytteltrafik. Det går ändå att cykla med acceptabel hastighet och tillräckliga säkerhetsmarginaler.

Att blanda in bilar med argumentet att de klarar sig bättre i 10cm snö känns tveksamt. Det riskerar att ge grogrund för ett fortsatt ställningskrig och och pajkastning mellan olika fordonstyper. Bättre är insikten att alla är trafikanter som ska sampela oavsett fordonstyp.
[Edit: Visst måste man jämföra med vägbanan för motortrafik, det är ju det prioriteringen handlar om. Men det är bättre att använda fördelar med ökad cykling som argument. Man måste inte nämna biljämförelsen, även om det sannolikt stämmer. Det blir lite att skriva bilisterna på näsan att de klarar 10cm utan plogning. Finns det över huvud taget undersökningar som jämför olika fordonstyper framkomlighet i 10cm snö?]

Att fokusera på hur farligt cykling är jämfört med andra fordonstyper kommer inte heller att locka fler till cykling, utan tvärtom avskräcka. Att försäkringsbolag som If alltid har utgångspunkten att det är farligt och att olyckor riskerar att inträffa är helt naturligt eftersom de vill tjäna pengar på att sälja försäkringar, och därför utnyttjar människors rädslor. Tyvärr riskerar det i detta fall att ge färre cyklister.
Att Cykelfrämjandet går med på denna avskräckande fokusering är förvånande.


4 kommentarer:

 1. För mig som cyklar året runt, tror jag att det finns ett grundproblem med avtalet som Stockholm stad tecknar med entreprenörer, entreprenörerna följer inte avtalet och avtalshandläggarna, som vet att det finns problem, bryr sig inte mycket. Det finns från deras sidan okunskap och ovilja. Det gränsar trolöshet mot huvudman på ena sidan och bedrägeri på andra sidan, allt inför öppen ridå sedan flera år tillbaka. Jag beklagar att cykelorganisationer inte lyfter fram fakta om avtalet, samt att "miljöpartier" inte gör det heller. Resultatet talar för sig själv.
  /Pierre

  SvaraRadera
 2. tack för din kommentar, jag lägger upp tweet på det.

  SvaraRadera
 3. Jag cyklar också året runt och håller med Pierre ovan. Det är i mångt och mycket ett problem i att den som gett uppdraget (kommunen) inte följer upp att det ingångna avtalet med entreprenören fullföljs. Min uppfattning är att detta beror på att de som köper tjänsten inte själva cyklar utan sitter i bil eller buss och inte har upplevt känslan av att cykla några mil från arbetsplatsen till hemmet i navdjup snö. På min pendlingssträcka går cykelbanan till stora delar brevid bilvägen och det är alltid så att bilvägen är hyffsat eller bra snöröjd medan cykelbanan lämnas åt sitt öde i något dygn. Under detta dygn färdas ett antal cyklar och gångtrafikanter på cykelbanan och trampar upp en stig. När det sen plogas biter inte plogen på denna stig utan en bulle med packad snö blir kvar. Denna förvandlas sen till is när temperaturen skiftar runt noll. Ett annat problem jag upplever är att när man plogar lite större bilvägar kastas "ploget" upp på den brevidliggande, ibland nyplogade, cykelbanan och bildar ett hav av seg modd. Om/när det sedan fryser på fryser denna modd med spår till livsfarlig hård is som är mer eller mindre ocyklingsbar. Jag har många gänger de senaste vintrarna funderat på vilken respons samhället skulle ha om jag cyklade hem på E18 motorleden istället för att släpa min cykel genom den djupa modden plogbilarna kastat upp på cykelbanan... Sen ska vi inte ens tala om villagator som lämnas helt åt sitt öde i veckor...

  SvaraRadera
 4. Tack för kommentaren. Har du sett mina bloggposter om just problemet med att plogen inte tar ända ner till asfalten? Det finns många exempel på att det inte är något problem att ploga rätt, men ofta görs det fel ändå. Jag har också skrivit om problemet med fotgängarnas packning av snö till "kullerstensprofil". Kanske kan det få effekt ju fler som felanmäler kring detta.

  SvaraRadera